Bộ phận kinh doanh

Phát triển đội ngũ kinh doanh là nền tảng cho sự phát triển của công ty CP Tiếp Vận Quốc Gia. Nhân viên của chúng tôi quan tâm đến tất cả hoạt động bán hàng và tiếp thị bao gồm việc thiết lập và xây dựng hệ thống khách hàng, đối tác và các mối quan hệ với chính quyền địa phương cũng như các khu vực trên toàn thế giới. Bạn sẽ gặp nhân viên của chúng tôi tại nhiều sự kiện và các hội nghị trong suốt cả năm. Khi họ không phải thiết lập hệ thống bán hàng, họ sẽ tập trung vào việc đổi mới và xây dựng thương hiệu của Công ty CP Tiếp Vận Quốc Gia. Đó là cách phát triển hiệu quả và cung cấp một hệ thống dịch vụ mạnh  để giữ khách hàng của Công ty CP Tiếp Vận Quốc Gia.